Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R7R6R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5501:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nước uống - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Drinking water - Specifications
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.20 - Nước uống
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống được lấy trực tiếp từ các nguồn cấp.
Quyết định công bố

Decision number

574/QĐ , Ngày 05-04-1991