Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R5R7R4R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5308:1991
Năm ban hành 1991

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
Tên tiếng Anh

Title in English

Code for the safety technics in construction work
Thay thế cho

Replace

QPVN 14:1979
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.100 - An toàn lao động. Vệ sinh công nghiệp
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

4.2.2 - An toàn xây dựng
Số trang

Page

92
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 368,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,104,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho tất cả các tổ chức quốc doanh và ngoài quốc doanh thuộc mọi ngành kinh tế có làm công tác xây dựng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4245:1986 , Quy phạm kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất-Sử dụng axêtylen, oxy để gia công kim loại.
TCVN 4244:1986 , tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần-quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.