Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R4R3R3R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5166:1990
Năm ban hành 1990

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sản phẩm thực phẩm - Phương pháp xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc
Tên tiếng Anh

Title in English

Food products - Methods for enumeration of total yeasts and moulds
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

5
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):60,000 VNĐ