Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R4R2R2R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5155:1990
Năm ban hành 1990

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp phát hiện và đếm số Escherichia coli
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat products - Detection and enumeration of Escherichia coli
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

8
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):96,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phát hiện và đếm số E.Coli trong 1g và trên 100cm2 thịt và sản phẩm của thịt dùng làm thực phẩm cho người và thức ăn cho gia súc.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5153:1990 , thịt và sản phẩm thịt-phương pháp phát hiện Salmonella.
Quyết định công bố

Decision number

736/QĐ , Ngày 05-04-1990