Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R3R2R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5055:1990
Năm ban hành 1990

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gang thép - Phương pháp lấy mẫu để xác định thành phần hóa học
Tên tiếng Anh

Title in English

Steel and iron - Sampling for the determination of chemical composition
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
Số trang

Page

13
Giá:

Price

100,000 VNĐ