Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R8R8R2R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4555:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Độ tin cậy trong kỹ thuật - Các phương án kiểm tra một lần thời gian làm việc không hỏng có phân bố Weibun
Tên tiếng Anh

Title in English

Reliability in technique - Single stage alternative testing plans with Weibull no-failure operation time distribution
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Giá:

Price