Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R8R7R7R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4550:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thống kê ứng dụng - Độ lặp lại và độ tái lập các phương pháp thử - Nguyên tắc cơ bản
Tên tiếng Anh

Title in English

Applied statictics - Repeatability and reproducibility of test methods - General basic principles
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 5725:1981
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

66
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 264,000 VNĐ
Bản File (PDF):792,000 VNĐ