Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R8R4R7R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4513:1988
Năm ban hành 1988

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
Tên tiếng Anh

Title in English

Interior water supply system - Design standard
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.140.60 - Hệ thống cung cấp nước
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

3.2.3.1 - Hệ thống cấp nước, thoát nước
Số trang

Page

44
Giá:

Price

176,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2622:1978 , Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.