Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R7R5R4R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4458:1987
Năm ban hành 1987

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Độ tin cậy trong kỹ thuật - Các phương án kiểm tra một lần thời gian làm việc không hỏng có phân bố dạng hàm mũ
Tên tiếng Anh

Title in English

Reliability in technique - Single stage testing plans with exponential function distribution of no-failure operation time
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Giá:

Price