Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R7R4R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4443:1987
Năm ban hành 1987

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Kiểm tra thống kê chất lượng - Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tiếp
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistial quality control - Sequential inspection by attributes
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ST SEV 1693 - 79.
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 4443:2009 , Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê - Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tiếp.
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

8
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):96,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các phương án kiểm tra định tính liên tiếp, nguyên tắc lấy mẫu và trình tự thực hiện phương án.