Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R1R4R9R7R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 3154:1979
Năm ban hành 1979

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)
Tên tiếng Anh

Title in English

Personal protective facilities -Thedeger mination procedure of ficldofvision
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.20 - Thiết bị bảo hộ
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các phương tiện bảo vệ cá nhân có hạn chế thị trường như: mặt nạ, khẩu trang, tấm chắn, kính bảo hộ lao động, mũ và quy định phương pháp xác định thị trường của con người khi đánh giá tính chất bảo vệ sinh sinh lý của phương tiện bảo vệ cá nhân.
Quyết định công bố

Decision number

2848/QĐ-BKHCN , Ngày 24-12-2008