Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R6R5R8R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1771:1987
Năm ban hành 1987

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
Tên tiếng Anh

Title in English

Crushed stones, gravels and crushed gravels for construction - Specifications
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 7570:2006 , cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.15 - Vật liệu khoáng sản và sản phẩm
Số trang

Page

7
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):84,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật cho dăm đập từ đá thiên nhiên (đá dăm), sỏi và dăm đập từ cuội (sỏi dăm) dùng trong xây dựng.
Tuỳ theo mục đích sử dụng, đá dăm, sỏi và sỏi dăm phải phù hợp với yêu cầu kĩ thuật riêng đối với mỗi loại công tác xây dựng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7111:2002 , Quy phạm phân cấp và đóng tàu cá biển cỡ nhỏ.
TCXD 127:1985 , cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng-hướng dẫn sử dụng
Quyết định công bố

Decision number

415/QĐ-BKHCN , Ngày 05-04-1987