Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R7R3R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13553-2:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo người hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí – Phần 2: Cấp độ 2
Tên tiếng Anh

Title in English

Recreational diving services – Requirements for the training of scuba instructors – Part 2: Level 2
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 24802-2:2014 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.080.30 - Dịch vụ người tiêu dùng
03.100.30 - Quản lý nguồn nhân lực
03.200.99 - Các tiêu chuẩn khác liên quan đến giải trí và du lịch
Số trang

Page

19
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định những năng lực mà người hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí cần có để được cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ người hướng dẫn lặn cấp độ 2 và quy định tiêu chí đánh giá những năng lực nêu trên.
Tiêu chuẩn này cũng quy định các điều kiện tiến hành khóa đào tạo, ngoài yêu cầu chung về việc cung cấp dịch vụ lặn với mục đích giải trí theo ISO 24803.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc đào tạo và đánh giá trong hoạt động lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13552-1 (ISO 24801-1), Dịch vụ lặn giải trí-Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 1:Cấp độ 1 – Thợ lặn có giám sát
TCVN 13552-2 (ISO 24801-2), Dịch vụ lặn giải trí-Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 2:Cấp độ 2 – Thợ lặn độc lập
TCVN 13552-3 (ISO 24801-3), Dịch vụ lặn giải trí-Yêu cầu đối với đào tạo thợ lặn có bình dưỡng khí với mục đích giải trí – Phần 3:Cấp độ 3 –Trưởng nhóm lặn
TCVN 13553-1 (ISO 24802-1), Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với đào tạo người hướng dẫn lặn có bình dưỡng khí – Phần 1:Cấp độ 1
ISO 24803, Recreational diving services – Requirements for recreational diving providers (Dịch vụ lặn giải trí – Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ lặn với mục đích giải trí)
Quyết định công bố

Decision number

875/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng