Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R9R1R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13513:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Mặt sân thể thao – Mặt sân thể thao đa năng trong nhà – Các yêu cầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Surfaces for sports areas – Indoor surfaces for multi-sports use – Specification
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 14904:2006 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.10 - Phương tiện thể thao
Số trang

Page

26
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các mặt sân thể thao đa năng trong nhà. Tiêu chuẩn bao gồm hệ thống mặt sân gồm cả các lớp chịu tải và lớp phủ, được đúc tại chỗ, thi công tại chỗ hoặc kết hợp cả hai dạng. Tiêu chuẩn này đồng thời cung cấp phương pháp đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn và không áp dụng đối với các sân quần vợt trong nhà.
CHÚ THÍCH Khái niệm “thể thao đa năng” được xác định theo quy định phù hợp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2101 (ISO 2813), Sơn và vecni – Xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20°, 60° và 85°
TCVN 10045-1 (ISO 5470-1), Vải tráng phủ cao su hoặc chất dẻo-Xác định khả năng chịu mài mòn – Phần 1:Máy mài Taber
TCVN 12282 (ISO 1957), Thảm trải sàn dệt máy – Chọn và cắt mẫu thử cho phép thử vật lý
ISO 11379, Textile floor coverings – Laboratory cleaning procedure using spray extraction (Lớp phủ sàn bằng sản phẩm dệt – Quy trình vệ sinh phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp phun hút)
EN 717-1, Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 1:Formaldehyde emission by the chamber method (Ván gỗ nhân tạo – Xác định formaldehyt phát tán – Phần 1:Formaldehyt phát tán bằng phương pháp buồng thí nghiệm)
EN 717-2, Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 2:Formaldehyde emission by the gas analysis method (Ván gỗ nhân tạo – Xác định formaldehyt phát tán – Phần 1:Formaldehyt phát tán bằng phương pháp phân tích khí gas)
EN 1516, Surfaces for sports areas – Determination of resistance to indentation (Mặt sân thể thao – Xác định khả năng chống lõm)
EN 1517, Surfaces for sports areas – Determination of resistance to impact (Mặt sân thể thao – Xác định khả năng chịu va đập)
EN 1569, Surfaces for sports areas – Determination of the behaviour under a rolling load (Mặt sân thể thao – Xác định trạng thái dưới tải trọng lăn)
EN 12235, Surfaces for sports areas – Determination of vertical ball behaviour (Mặt sân thể thao – Xác định độ nảy của bóng theo phương thẳng đứng)
EN 12673, Water quality – Gas chromatographic determination of some selected chlorophenols in water (Chất lượng nước – Xác định một số chlorophenol trong nước bằng sắc ký khí)
EN 13036-4, Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 4:Method for measurement of slip/skid resistance of a surface:The pendulum test (Đặc điểm bề mặt đường và trường bay – Phương pháp thử – Phần 4:Phương pháp đo độ ma sát chân/trượt bánh xe của bề mặt:Phép thử con lắc)
EN 13036-7, Road and airfield surface characteristics – Test methods – Part 7:Irregularity measurement of pavement courses:the straightedge test (Đặc điểm bề mặt đường và trường bay – Phương pháp thử – Phần 7:Phương pháp đo bất thường mặt lát đường đua:phép thử thước dẫn)
EN 13238, Reaction to fire tests for building products – Conditioning procedures and general rules for selection of substrates (Phản ứng với các phép thử cháy dành cho sản phẩm xây dựng – Các quy trình điều hòa và quy tắc chung đối với việc lựa chọn chất nền)
EN 13501-1, Fire clasification of construction products and bulding elements – Part 1:Classification using test data from reaction to fire tests (Phân loại cháy đối với các sản phẩm xây dựng và cấu kiện – Phần 1:Phân loại sử dụng dữ liệu thử nghiệm từ phản ứng với các phép thử cháy)
EN 13745, Surfaces for sports areas – Determination of specular reflectance (Mặt sân thể thao – Xác định độ phản xạ gương)
EN 14808, Surfaces for sports areas – Determination of shock absorption (Bề mặt cho các khu thể thao – Xác định độ hấp thụ lực va đập)
EN 14809, Surfaces for sports areas – Determination of vertical deformation (Bề mặt cho các khu thể thao – Xác định độ biến dạng theo phương thẳng đứng)
Quyết định công bố

Decision number

879/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh