Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R6R6R7R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13510:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc điện chế độ 2 của các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (IC-CPD)
Tên tiếng Anh

Title in English

In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPDs)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62752:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

29.120.50 - Cầu chảy và các thiết bị bảo vệ quá tải
Số trang

Page

172
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 688,000 VNĐ
Bản File (PDF):2,064,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc điện chế độ 2 của các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện, sau đây được gọi là IC-CPD, bao gồm các chức năng điều khiển và an toàn.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị xách tay thực hiện đồng thời các chức năng phát hiện dòng điện dư, so sánh giá trị của dòng điện này với giá trị tác động của dòng điện dư và mở mạch bảo vệ khi dòng điện dư vượt quá giá trị này.
IC-CPD theo tiêu chuẩn này:
• Có một bộ điều khiển chức năng sạc phù hợp với TCVN 13078-1:2020 (IEC 61851-1:2017), Phụ lục A;
• Kiểm tra tình trạng nguồn cung cấp và ngăn chặn việc sạc điện trong trường hợp nguồn cung cấp gặp sự cố trong các điều kiện quy định.
• Có thể có một dây dẫn bảo vệ chuyển mạch.
Các IC-CPD này được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống TN và TT.
Việc sử dụng các IC-CPD trong các hệ thống IT có thể bị hạn chế.
Dòng điện dư có tần số khác với tần số danh định, dòng điện dư một chiều và điều kiện môi trường cụ thể đang được xem xét.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các IC-CPD thực hiện các chức năng an toàn và điều khiển như yêu cầu trong TCVN 13078-1 (IEC 61851-1) để sạc điện chế độ 2 cho các xe điện (EV).
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các IC-CPD dùng cho các mạch điện một pha không vượt quá 250 V hoặc các mạch điện nhiều pha không vượt quá 480 V, dòng điện danh định lớn nhất là 32 A
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các IC-CPD chỉ sử dụng trong các mạch điện xoay chiều, với các giá trị ưu tiên của tần số danh định 50 Hz, 60 Hz hoặc 50/60 Hz. Các IC-CPD theo tiêu chuẩn này không được thiết kế cho việc cấp điện năng trở lại lưới điện.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các IC-CPD có dòng điện dư tác động danh định không vượt quá 30 mA và được thiết kế để cung cấp bảo vệ bổ sung cho mạch phía sau của IC-CPD trong các tình huống không thể đảm bảo hệ thống lắp đặt được trang bị một RCD (thiết bị dòng điện dư) có IΔn ≤ 30 mA.
IC-CPD bao gồm:
• Một phích cắm để kết nối với một ổ cắm trong hệ thống lắp đặt cố định;
• Một hoặc nhiều cụm lắp ráp con có các tính năng điều khiển và bảo vệ;
• Một cáp điện giữa phích cắm và các cụm lắp ráp con (tùy chọn);
• Một cáp điện giữa các cụm lắp ráp con và phích nối dùng cho xe điện (tùy chọn);
• Một phích nối dùng cho xe điện để kết nối với xe điện.
Đối với phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích sử dụng tương tự, áp dụng các yêu cầu tương ứng của tiêu chuẩn quốc gia. Đối với phích cắm công nghiệp, áp dụng IEC 60309-2. Đối với các ứng dụng và các khu vực cụ thể được phép sử dụng phích cắm công nghiệp không thể thay thế cho nhau. Trong trường hợp này áp dụng IEC 60309-1.
Các phích cắm, phích nối và cáp điện là một phần của IC-CPD không được thử nghiệm theo tiêu chuẩn này. Các bộ phận này được thử nghiệm riêng rẽ theo tiêu chuẩn cụ thể của chúng.
Các tiếp điểm đóng cắt của IC-CPD không yêu cầu phải cung cấp cách ly, vì có thể đảm bảo cách ly bằng cách ngắt kết nối phích cắm.
IC-CPD có thể có cầu chảy tích hợp không thay được trong (các) dây pha và/hoặc dây trung tính.
IC-CPD không được coi là thiết bị bảo vệ để sử dụng trong các hệ thống lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (Ký hiệu bằng hình vẽ sử dụng trên thiết bị) (available at:(http://www.graphicalsymbols-.info/equipment>)
IEC 60529:1989 1, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP))
IEC 60884-1:2002 with amendment 1:2006 and amendment 2:2013 2, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes-Part1:General requirements (Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 61249-2 (all parts), Materials for printed boards and other interconnecting structures (Vật liệu dùng cho bảng mạch in và các kết cấu liên kết khác)+1:31
IEC 61543:1995 with amendment 1:2004 and amendment 2:2005, Residual current-operated protective devices (RCDs) for household và similar use – Electromagnetic compatibility (Thiết bị bảo vệ tác động bằng dòng điện dư (RCD) dùng trong gia đình và mục đích tương tự)
IEC 62196 (tất cả các phần), Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện – Sạc điện có dây của xe điện)
IEC 62196-1, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 1:General requirements (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện – Sạc điện có dây của xe điện – Phần 1:Yêu cầu chung)
IEC 62196-2, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors và vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles – Part 2:Dimensional compatibility và interchangeability requirements for a.c. pin và contact-tube accessories (Phích cắm, ổ cắm, phích nối dùng cho xe điện và ổ nối vào xe điện – Sạc điện có dây của xe điện – Phần 2:Các yêu cầu tương thích về kích thước và tính lắp lẫn đối với chân cắm và các phụ kiện tiếp xúc dạng ống dùng cho điện xoay chiều)
IEC TS 61439-7:2014, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7:Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations (Cụm lắp ráp đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 7:Cụm lắp ráp dùng cho các ứng dụng cụ thể như trên bến du thuyền, nơi cắm trại, chợ, trạm sạc xe điện)
ISO 178, Plastics – Determination of flexural properties (Chất dẻo – Xác định các tính chất uốn)
ISO 179 (all parts), Plastics – Determination of Charpy impact properties (Chất dẻo – Xác định các tính chất va đập charpy)
ISO 179-1, Plastics – Determination of Charpy impact properties – Part 1:Non-instrumented impact test (Chất dẻo – Xác định các tính chất va đập charpy – Phần 1:Thử nghiệm va đập không thiết bị)
ISO 16750-5:2010, (Phương tiện giao thông đường bộ – Điều kiện môi trường và thử nghiệm thiết bị điện và điện tử – Phần 5:Tải hóa chất)
Quyết định công bố

Decision number

874/QĐ-BKHCN , Ngày 31-05-2022
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện

FB Chat.txt