Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R1R5R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13476-1:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan – Xác định công suất tiêu thụ – Phần 1: Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Audio, video and related equipment – Determination of power consumption – Part 1: General
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62087-1:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

33.160.10 - Máy khuếch đại
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung để xác định công suất tiêu thụ của thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan. Yêu cầu đối với các loại thiết bị cụ thể được quy định trong các phần khác nhau của bộ TCVN 13476 (IEC 62087) và có thể thay cho các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này. Ngoài ra tiêu chuẩn này còn xác định các chế độ hoạt động khác nhau liên quan đến đo công suất tiêu thụ.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho thiết bị có thể cấp điện bằng nguồn điện bên ngoài. Thiết bị có pin cấp nguồn chính không tháo rời được không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Thiết bị có thể có một hoặc nhiều pin cấp nguồn phụ trợ.
Tiêu chuẩn cũng đưa ra ví dụ về quy trình kiểm tra xác nhận để đánh giá sự phù hợp với giá trị công bố của model thiết bị cụ thể.
Điều kiện đo trong tiêu chuẩn này đại diện cho điều kiện sử dụng bình thường của thiết bị và có thể khác với các điều kiện riêng, ví dụ các điều kiện được quy định trong tiêu chuẩn an toàn.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011), Thiết bị điện gia dụng – Đo công suất ở chế độ chờ
IEC 62542:2013, Environmental standardization for electrical and electronic products and systems-Glossary of terms (Tiêu chuẩn hóa môi trường cho các sản phẩm và hệ thống điện và điện tử-Thuật ngữ)
Quyết định công bố

Decision number

3440/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1 - Máy điện và khí cụ điện