Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R0R2R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13457-1:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy gốc nước – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection – Wetting Agents – Part 1: Technical requirements and testing methods for Water Additives
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.20 - Thiết bị phòng cháy
Số trang

Page

58
Giá:

Price

232,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với chất phụ gia chữa cháy (gốc nước) được sử dụng để chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan đối với đám cháy loại A, loại B hoặc làm giảm nồng độ hơi, khí cháy, ngăn ngừa nguy cơ cháy có thể xảy ra. Tiêu chuẩn cũng có thể áp dụng để đánh giá các chất phụ gia chữa cháy khác dùng để pha với nước với các cơ chế chữa cháy nhũ tương hóa nhiên liệu (bọc phân tử chất cháy) và khiến chúng không bắt cháy; các chất tạo bọt chữa cháy (không bắt buộc) sử dụng cho đám cháy loại A, B. Tiêu chuẩn này không dùng để đánh giá các chất làm chậm cháy và chất gel chống cháy.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1595-1 (ISO 7619-1), Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ cứng ấn lõm – Phần 1:Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (Độ cứng Shore)
TCVN 3753 (ASTM D 97-11), Sản phẩm dầu mỏ-Phương pháp xác định điểm đông đặc
TCVN 4878 (ISO 3941), Phòng cháy và chữa cháy-Phân loại cháy
TCVN 5689:2018, Nhiên liệu điêzen (DO)-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 6492 (ISO 10523), Chất lượng nước-Xác định pH
TCVN 6776:2018, Xăng không chì-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 7026 (ISO 7165), Chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay-Tính năng và cấu tạo
TCVN 7278-1 (ISO 7302-1), Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy-Phần 1:yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước
TCVN 7278-2 (ISO 7203-2), Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy-Phần 2:yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở trung bình và cao dùng phun lên bề mặt chất lỏng không hòa tan được với nước
TCVN 7278-3 (ISO 7203-3), Chất chữa cháy-Chất tạo bọt chữa cháy-Phần 3:Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy hoà tan được với nước
TCVN 7336, Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
TCVN 7498 (ASTM D 92 – 02B), Bi tum-Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland
TCVN 8286-1 (ISO 7539-1), Ăn mòn kim loại và hợp kim-Thử ăn mòn ứng suất-Phần 1:Hướng dẫn chung về phương pháp thử
ISO 2592, Petroleum and related products-Determination of flash and fire points-Cleveland open cup method (Dầu mỏ và các sản phẩm liên quan-Xác định điểm chớp cháy và cháy-Phương pháp cốc hở Cleveland)
NFPA 1901, Standard for Automotive Fire Apparatus (Tiêu chuẩn cho thiết bị trên ô tô chữa cháy)
ANSI/UL 300, Standard for Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of Commercial Cooking Equipment (Thử nghiệm hệ thống chữa cháy để bảo vệ các thiết bị nấu ăn)
ANSI/UL 711/ CAN/ULC S508, Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers (Đánh giá và thử nghiệm bình chữa cháy xách tay)
NACE TM 0169/ ASTM G31-21, Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals (Hướng dẫn tiêu chuẩn để kiểm tra độ ăn mòn khi ngâm trong phòng thí nghiệm của kim loại)
ASTM D2240 – 15, Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness (Tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm độ cứng cao su – sử dụng máy đo độ cứng).
UL 162, Standard for Foam Equipment and Liquid Concentrates (Tiêu chuẩn thiết bị tạo bọt và chất tạo bọt)
Quyết định công bố

Decision number

233/QĐ-BKHCN , Ngày 01-03-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ