Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R9R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13450:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng nước – Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích kim loại
Tên tiếng Anh

Title in English

Water quality – Pre-treament for metals analysis
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

SMEWW 3030:2017 ,MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dụng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.70 - Nghiên cứu đặc tính sinh học của nước
Số trang

Page

20
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các quy trình xử lý sơ bộ mẫu để phân tích kim loại trong mẫu nước.
Quyết định công bố

Decision number

3497/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 147 - Chất lượng nước