Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R9R7R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13448:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng nước – Đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng cho các phân tích tính chất tổng hợp và vật lý
Tên tiếng Anh

Title in English

Water quality – Quality assurance/quality control for physical and aggregate properties analysis
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

SMEWW 2020:2017 ,MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dụng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.70 - Nghiên cứu đặc tính sinh học của nước
Số trang

Page

14
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các thực hành đảm bảo chất lượng/ kiểm soát chất lượng cho các phép phân tích tính chất tổng hợp và vật lý trong mẫu nước.
Quyết định công bố

Decision number

3497/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 147 - Chất lượng nước