Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R3R9R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13388:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống oxy lỏng có thể vận chuyển được dùng trong y tế – Yêu cầu riêng
Tên tiếng Anh

Title in English

Transportable liquid oxygen systems for medical use – Particular requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 18777:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.99 - Thiết bị y tế khác
Số trang

Page

35
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):420,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

3428/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Trang Thiết bị và Công trình y tế