Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R3R5R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13384-2:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị tiêm dùng trong y tế – Phần 2: Ống thuốc tiêm một điểm cắt (OPC)
Tên tiếng Anh

Title in English

Injection equipment for medical use – Part 2: One–point–cut (OPC) ampoules
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 9187-2:2010
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

11.040.20 - Thiết bị truyền máu, tiêm truyền và tiêm
Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

3428/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Trang Thiết bị và Công trình y tế