Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R5R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13357-2:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quần áo cho lao động thông dụng – Phần 2: Hệ thống cỡ số
Tên tiếng Anh

Title in English

Clothing for normal works — Part 2: Sizing systems
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.10 - Quần áo bảo hộ
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo một lớp cho:
- Nam lao động thông dụng;
- Nữ lao động thông dụng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5781:2009, Phương pháp đo cơ thể người
Quyết định công bố

Decision number

3545/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 94 - Phương tiện bảo vệ cá nhân