Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R9R4R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13293:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Withania somifera - Xác định hàm lượng các withanolide bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Tên tiếng Anh

Title in English

Raw materials and health supplements containing Withania somnifera - Determination of withanolides contents by high performance liquid chromatographic (HPLC) method
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

AOAC 997.10
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

11
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):132,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng các withanolide (withanoside IV, withanoside V, withaferin A, 12-deoxywithastromonolide, withanolide A và withanolide B) trong nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Withania somnifera bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao.
Quyết định công bố

Decision number

1499/QĐ-BKHCN , Ngày 08-06-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Kiểm nghiệm An toán Vệ sinh Thực Phẩm Quốc gia