Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R9R3R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13292:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa nghệ vàng (Curcuma longa) - Xác định hàm lượng curcurminoid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector UV-Vis
Tên tiếng Anh

Title in English

Raw materials and health supplements containing turmeric (Curcuma longa) - Determination of curcuminoids contents by high performance liquid chromatographic method with UV-Vis detection
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

AOAC 2015.17
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV-Vis để xác định hàm lượng các curcuminoid [bao gồm curcumin (CUR), demethoxycurcumin (DMC) và bis-demethoxycurcumin (BDMC)] trong củ nghệ vàng (Curcuma longa) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ nghệ vàng hoặc có kết hợp nghệ vàng với các thành phần khác.
Quyết định công bố

Decision number

1499/QĐ-BKHCN , Ngày 08-06-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Kiểm nghiệm An toán Vệ sinh Thực Phẩm Quốc gia