Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R3R1R2R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13158-5:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 5: Mù tạt (Sinapis alba) và đậu nành (Glycine max) – Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong xúc xích nấu chín bằng phương pháp real-time PCR
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs – Detection of food allergens by molecular biological methods – Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) – Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

tương đương có sửa đổi với PD CEN/TS 15633-5:2016
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

16
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):192,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện ADN đặc hiệu của loài mù tạt trắng (Sinapis alba) và đậu nành (Glycine max) trong xúc xích nấu chín sử dụng real-time PCR single plex dựa trên gen mã hóa MADS-D (mù tạt) và lectin (đậu nành ) [1]. Phương pháp này có thể phát hiện hàm lượng mù tạt và hàm lượng đậu nành từ 10 mg/kg trở lên với xác suất > 95 %.
Quyết định công bố

Decision number

3422/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu