Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R6R6R2R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13139:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió không ống gió, xách tay, có một ống gió thải – Thử và xác định thông số tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Non-ducted portable air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps having a single exhaust duct – Testing and rating for performance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 18326:2018 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
27.080 - Bơm nhiệt
Số trang

Page

59
Giá:

Price

236,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện tiêu chuẩn để xác định các thông số về năng suất và hiệu suất của máy điều hòa không khí giải nhiệt gió, xách tay, không ống gió, có một ống gió thải và các bơm nhiệt giải nhiệt gió, xách tay, không ống gió, có một ống gió thải. Các máy điều hòa không khí và các bơm nhiệt này có thể gồm có một dàn ngưng làm mát bằng bay hơi khuếch tán bởi không khí và sự bay hơi của:
a) Nước ngưng thu được từ dàn bay hơi;
b) Nước bổ sung từ ngoài được trữ trong thùng nước bổ sung; hoặc
c) Cả a) và b).
Tiêu chuẩn này cũng quy định phương pháp thử để xác định các thông số về năng suất và hiệu suất.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị được sản xuất trong nhà máy, chạy bằng điện và sử dụng nén dạng cơ khí. Tiêu chuẩn này áp dụng được cho thiết bị sử dụng một hoặc nhiều hệ thống lạnh.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc xác định thông số tính năng và thử nghiệm thiết bị sau:
i) Bơm nhiệt nguồn nước hoặc máy điều hòa không khí giải nhiệt nước;
ii) Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió hệ thống đa cụm (thử nghiệm thiết bị này xem TCVN 9981:2020 (ISO 15042:2017));
iii) Các cụm lắp ráp riêng lẻ không cấu thành hệ thống lạnh hoàn chỉnh;
iv) Thiết bị sử dụng chu trình lạnh hấp thụ;
v) Thiết bị có ống gió (thử nghiệm thiết bị này xem TCVN 6577:2020 (ISO 13253:2017));
vi) Bộ làm lạnh kiểu bay hơi hoặc bất kỳ hệ thống làm lạnh nào khác không thuộc loại nén hơi;
vii) Máy hút ẩm;
viii) Bộ làm lạnh tại chỗ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

3970/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 86