Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R5R0R2R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12885:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thi công cầu đường bộ
Tên tiếng Anh

Title in English

Bridge Construction Specifications
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

LRFD Bridge Construction Specifications (4th Edition 2017)
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

93.040 - Xây dựng cầu
Số trang

Page

367
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 1,468,000 VNĐ
Bản File (PDF):4,404,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Bộ tiêu chuẩn TCVN 12885:2020 áp dụng đối với công tác thi công các cầu, cống có kết cấu thông thường, sử dụng các công nghệ thi công thông thường trên đường bộ; cũng có thể tham khảo để thi công các cầu, cống trên đường sắt, có yêu cầu kỹ thuật tương tự.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thi công và nghiệm thu, áp dụng đối với công tác đào loại bỏ và đắp các vật liệu cần thiết cho việc thi công móng, tường chắn và các kết cấu chủ yếu khác trong thi công cầu.
Tiêu chuẩn này được dùng làm cơ sở để xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật thi công đối với công tác nêu trên trong dự án xây dựng cầu đường bộ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9436:2012, Nền đường ô tô-Thi công và nghiệm thu.
TCVN 12885-3:2020, Thi công cầu đường bộ-Phần 3:Công trình tạm.
TCVN 12885-8:2020, Thi công cầu đường bộ-Phần 8:Kết cấu bê tông.
TCVN 12885-26:2020, Thi công cầu đường bộ-Phần 26:Cống kim loại.
TCVN 12885-27:2020, Thi công cầu đường bộ-Phần 27:Cống bê tông.
GSHC-9, Guide Specifications for Highway Construction, 2008 (Tiêu chuẩn hướng dẫn thi công đường bộ)
Quyết định công bố

Decision number

2859/QĐ-BKHCN , Ngày 23-10-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT - Bộ Giao thông vận tải