Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R4R9R6R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12877:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính – Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng 0 dựa trên nguyên tắc số tín nhiệm để kiểm soát chất lượng đầu ra
Tên tiếng Anh

Title in English

Acceptance sampling procedures by attributes – Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 28593:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Tiêu chuẩn này quy định hệ thống các chương trình lấy mẫu một lần để kiểm tra định tính từng lô. Tất cả các phương án lấy mẫu của hệ thống hiện tại đều là dạng có số chấp nhận bằng 0, nghĩa là: không lô nào được chấp nhận nếu mẫu lấy từ lô có một hoặc nhiều cá thể không phù hợp. Các chương trình này phụ thuộc vào giới hạn chất lượng đầu ra trung bình (AOQL) được xác định phù hợp, giá trị của AOQL do người sử dụng lựa chọn; không hạn chế việc lựa chọn giá trị AOQL hoặc cỡ của các lô kế tiếp trong loạt. Phương pháp luận này đảm bảo rằng chất lượng trung bình chung đưa tới khách hàng hoặc thị trường sẽ không vượt quá AOQL trong thời gian dài.
1.2 Các chương trình nhằm khuyến khích nhà cung ứng nỗ lực duy trì quá trình không có sự không phù hợp thông qua áp lực về kinh tế và tâm lý của việc không chấp nhận lô và tổn thất do số tín nhiệm tích lũy, trong khi vẫn đảm bảo rằng về dài hạn phần trăm cá thể không phù hợp được giao cho khách hàng và thị trường không vượt quá AOQL, với cỡ mẫu nhỏ nhất có thể. Mục tiêu này đạt được nhờ giảm dần cỡ mẫu đáp ứng lịch sử chất lượng tốt.
1.3 Các chương trình được thiết kế để áp dụng cho loạt lô của mỗi nhà cung ứng. Nguyên tắc số tín nhiệm cung cấp:
a) việc tự động bảo vệ khách hàng nếu phát hiện sự suy giảm chất lượng, bằng cách cho mất toàn phần số tín nhiệm tích lũy và quay lại với cỡ mẫu tương đối lớn khi phát hiện cá thể không phù hợp, và kiểm tra 100%
1) lô đầu tiên nếu nó không được chấp nhận, hoặc
2) lô không được chấp nhận bất kỳ tiếp ngay sau một lô không được chấp nhận;

b) việc khuyến khích giảm chi phí lấy mẫu (bằng cách giảm dần cỡ mẫu yêu cầu) nếu đạt được chất lượng tốt nhất quán.
1.4 Tiêu chuẩn này được xây dựng để sử dụng trong các điều kiện sau đây:
a) quy trình kiểm tra được áp dụng cho loạt lô gồm các cá thể đơn chiếc mong muốn giống nhau, được cung cấp bởi cùng một nhà sản xuất, sử dụng cùng một quá trình sản xuất (Nếu có các nhà sản xuất và quá trình sản xuất khác nhau thì áp dụng tiêu chuẩn này riêng cho từng nhà sản xuất và quá trình.);
b) khi xem xét một hay nhiều đặc trưng chất lượng của các sản phẩm này, chúng phải được phân loại là phù hợp hay không phù hợp;
c) khi lỗi kiểm tra trong việc phân loại trạng thái (các) đặc trưng chất lượng của sản phẩm là không đáng kể;
d) khi kiểm tra không phá hủy.

Tiêu chuẩn này có thể phù hợp với mục đích pháp lý, như đạt được việc kiểm soát chất lượng mong đợi của các cá thể ra thị trường với cỡ mẫu nhỏ nhất có thể, và đạt được việc kiểm soát dài hạn mức chất lượng được thừa nhận hoặc thực tế trên thị trường với độ đảm bảo cho dù loạt lô của các nhà cung ứng riêng lẻ có thể dài hay ngắn. Tiêu chuẩn này có thể được nhà cung ứng/nhà sản xuất, người mua/người tiêu dùng và cơ quan quản lý sử dụng để kiểm soát chất lượng mong đợi của toàn bộ sản phẩm được chấp nhận của mỗi loại từ mỗi nguồn.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), Thống kê học – Từ vựng và ký hiệu – Phần 2:Thống kê ứng dụng
Quyết định công bố

Decision number

2861/QĐ-BKHCN , Ngày 23-10-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 69