Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R1R4R0R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12843:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện
Tên tiếng Anh

Title in English

Information and documentation – Library statistics
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 2789:2013 ,IDT
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.140.20 - Khoa học thông tin
Số trang

Page

91
Giá:

Price

364,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định quy tắc thu thập và báo cáo thống kê dịch vụ thông tin thư viện nhằm:
- Phục vụ báo cáo thống kê;
- Đảm bảo thống nhất các phương thức thống kê thường dùng trong lĩnh vực thư viện;
- Khuyến khích sử dụng số liệu thống kê trong công tác quản lý dịch vụ thông tin thư viện.
Quyết định công bố

Decision number

4131/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019