Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R5R1R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12506:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ – Đầu nối điện của bơm nhiên liệu
Tên tiếng Anh

Title in English

Road vehicle – Fuel pump electric connections
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 9534:1989
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho các đầu nối điện của bơm nhiên liệu chạy điện sử dụng trong các phương tiện giao thông đường bộ.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bơm nhiên liệu chạy điện có các đầu nối tự do, nghĩa là các đầu dẫn với nhau.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 3768:1976, Metallic coatings – Neutral salt spray test (NSS test) (Lớp phủ kim loại – Phép thử phun bụi muối trung tính).
ISO 8092-1:1988, Road vehicles – Flat, quick-connect terminations – Part 1:Tabs for single pole connections (Phương tiện giao thông đường bộ-Đầu nối nhanh kiểu chốt dẹt – Phần 1:Chốt dẹt dùng
ISO 8092-1:1988, Road vehicles – Flat, quick-connect terminations – Part 2:Test and performance requirements for single pole connections (Phương tiện giao thông đường bộ-Đầu nối nhanh kiểu chốt dẹt – Phần 2:Phép thử và yêu cầu tính năng đối với các đầu nối một cực).
IEC 529:1978, Classification of degrees of protection provided by encloses (Phân loại cấp bảo vệ do các hàng rào bảo vệ cung cấp).
Quyết định công bố

Decision number

4195/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ