Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R7R7R2R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12504-3:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 3: An toàn về điện
Tên tiếng Anh

Title in English

Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 3: Electrical safety
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6469-3:2018
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

28
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):336,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn điện đối với mạch điện có điện áp cấp B của hệ thống động cơ điện và hệ thống điện phụ được kết nối dẫn điện của phương tiện giao thông đường bộ chạy điện.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn về điện để bảo vệ người chống điện giật và các sự cố về nhiệt.
Tiêu chuẩn này không cung cấp thông tin an toàn toàn diện cho nhân viên sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa.
CHÚ THÍCH 1 Các yêu cầu an toàn về điện cho sự cố sau sự cố được mô tả trong TCVN 12504-4 (ISO 6469-4).
CHÚ THÍCH 2 Các yêu cầu an toàn về điện đối với các đầu nối điện của phương tiện giao thông đường bộ chạy điện với nguồn cấp điện từ bên ngoài được cho trong TCVN 12772 (ISO 17409).
CHÚ THÍCH 3 Các yêu cầu an toàn điện riêng biệt đối với bộ truyền năng lượng không dây bằng từ trường giữa nguồn cung cấp điện bên ngoài và phương tiện chạy điện được mô tả trong ISO PAS 19363.
CHÚ THÍCH 4 Yêu cầu an toàn điện cho mô tô và xe máy điện được cho trong TCVN 12773 (ISO 13063).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7326-1 (IEC 60950-1), Thiết bị công nghệ thông tin-An toàn-Phần 1:Yêu cầu chung.
TCVN 8092 (ISO 7010), Ký hiệu đồ họa – Mầu an toàn và biển báo an toàn-Ký hiệu an toàn sử dụng tại nơi làm việc và nơi công cộng.
TCVN 10884 (IEC 60664) (tất cả các phần). Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện hạ áp.
TCVN 12772 (ISO 17409), Phương tiện giao thông chạy điện-Kết nối với nguồn cấp điện bên ngoài-Yêu cầu an toàn.
ISO 20653, Road vehicles-Degrees of protection (lP code)-Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access (Phương tiện giao thông đường bộ-Cấp độ bảo vệ (mã lP)-Bảo vệ thiết bị điện chống lại các vật lạ, nước và tiếp cập).
IEC 60990:2016, Methods of measurement of touch current and protective conductor current (Phương pháp đo dòng điện tiếp xúc và dòng của dây dẫn điện có bảo vệ).
Quyết định công bố

Decision number

981/QĐ-BKHCN , Ngày 15-04-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ

FB Chat.txt