Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R4R8R7R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12455:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi
Tên tiếng Anh

Title in English

Traceability of crustacean products – Specifications on the information to be recorded in farmed crustacean distribution chains
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 16741:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

52
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 208,000 VNĐ
Bản File (PDF):624,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định thông tin cần được ghi lại trong các chuỗi cung ứng động vật giáp xác nuôi nhằm thiết lập việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ động vật giáp xác nuôi. Tiêu chuẩn này quy định cách thức phân định các sản phẩm động vật giáp xác nuôi, các thông tin cần tạo lập và lưu giữ đối với những sản phẩm này, bởi mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện mua bán sản phẩm qua chuỗi phân phối. Tiêu chuẩn này áp dụng cụ thể cho quá trình phân phối động vật giáp xác và các sản phẩm từ động vật giáp xác dùng làm thực phẩm, từ cơ sở nuôi đến cơ sở bán lẻ hoặc cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống.
Các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh được xác định trong tiêu chuẩn này đối với các chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi bao gồm:
a) cơ sở nuôi
1) thu gom giống
2) ấp nở và ương giống
3) nuôi động vật giáp xác
4) thu hoạch;
b) cơ sở chế biến;
c) cơ sở buôn bán và cơ sở bán sỉ;
d) cơ sở bán lẻ và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
e) cơ sở logistic, kể cả với nguyên liệu mua từ bên ngoài;
f) cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN ISO 8601, Phần tử dữ liệu và dạng thức trao đổi – Trao đổi thông tin – Biểu diễn thời gian
Quyết định công bố

Decision number

4214/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 11 - Thủy sản và sản phẩm thủy sản