Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R4R3R5R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12379:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát ký sinh trùng từ thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of foodborne parasites
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung để kiểm soát các ký sinh trùng từ thực phẩm có thể áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu cho đến khâu tiêu thụ. Tiêu chuẩn này bổ
sung cho các hướng dẫn đã được công bố trước đây về các tác nhân gây bệnh khác (ví dụ: vi khuẩn và virus).
Cần áp dụng các biện pháp kiểm soát mối nguy ký sinh trùng tương xứng với rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Cơ quan có thẩm quyền nên có biện pháp đặc biệt để giảm nguy cơ đã được xác định.
Điều 3 đưa ra bốn nhóm thực phẩm: i) Thịt và các sản phẩm thịt, ii) Sữa và sản phẩm sữa, iii) Thủy sản và sản phẩm thủy sản, iv) Rau quả tươi. Phạm vi áp dụng của của các nhóm thực phẩm này được đề
cập trong các tiêu chuẩn sau:
•Thịt và các sản phẩm thịt: TCVN 8209:2009 (CAC/RCP 58-2005) Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thịt, đặc biệt là thịt và sản phẩm thịt nguyên liệu hoặc chưa nấu chín.
•Sữa và sản phẩm sữa: TCVN 11682:2016 (CAC/RCP 57-2004 with Amendment 2009), Quy phạm thực hành vệ sinh đối với sữa và sản phẩm sữa, đặc biệt là sữa và sản phẩm sữa chưa thanh trùng.
•Thủy sản và sản phẩm thủy sản: TCVN 7265:2015 (CAC/RCP 52-2003, Revised 2011 with Amendment 2013) Quy phạm thực hành đối với thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản, đặc biệt là thủy sản và sản phẩm thủy sản nguyên liệu hoặc chưa nấu chín.
•Rau quả tươi: TCVN 9994:2013 (CAC/RCP 53-2003, Rev. 2010) Quy phạm thực hành vệ
sinh đối với rau quả tươi, đặc biệt là rau quả được tiêu thụ ở dạng nguyên liệu hoặc chưa nấu chín.
Các phần còn lại đề cập đến các hướng dẫn áp dụng cho các giai đoạn của chuỗi thức ăn sau khi sản
xuất ban đầu (ví dụ: chế biến, dịch vụ ăn uống, sơ chế tại nhà và tiêu thụ), nhưng không được chia ra
thành các loại thực phẩm.
Tiêu chuẩn này nên được sử dụng cùng với các nguyên tắc thực hành có liên quan như:
•TCVN 8209:2009 (CAC/RCP 58-2005),
•TCVN 11682:2016 (CAC/RCP 57-2004 with Amendment 2009),
•TCVN 7265:2015 (CAC/RCP 52-2003, Revised 2011 with Amendment 2013).
•TCVN 9994:2013 (CAC/RCP 53-2003, Rev. 2010).
OIE (Tổ chức thú y thế giới) xây dựng các tiêu chuẩn về phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát một số ký sinh trùng từ thực phẩm ở giai đoạn sản xuất ban đầu. Do đó, tiêu chuẩn này cũng nên được sử dụng kết hợp với các điều khoản có liên quan của quy phạm, hướng dẫn của OIE và hướng dẫn của OIE/FAO về Thực hành nông trại tốt đối với an toàn thực phẩm sản xuất từ động vật.
Tính linh hoạt trong việc áp dụng tiêu chuẩn là rất quan trọng. Tiêu chuẩn này chủ yếu dành cho các nhà quản lý nguy cơ và các doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng và thực thi hệ thống kiểm soát
thực phẩm.
Mục đích chính của tiêu chuẩn này là cung cấp hướng dẫn về ngăn ngừa, giảm thiểu, bất hoạt hoặc kiểm soát các mối nguy ký sinh trùng từ thực phẩm có rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Tiêu chuẩn
này đưa ra các khuyến cáo dựa trên khoa học cho các cơ quan có thẩm quyền và các doanh nghiệp thực phẩm để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng khỏi ký sinh trùng từ thực phẩm và đảm bảo thực
hành tốt trong thương mại thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin có ích cho người tiêu dùng và các bên quan tâm khác
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4172/QĐ-BKH8CN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm