Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R5R0R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11792:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Xe điện bốn bánh - Yêu cầu kỹ thuật chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Four-wheel electric vehicles - General technical requirements
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

16
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):192,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật chung đối với xe điện bốn bánh (sau đây gọi tắt là xe).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6528, Phương tiện giao thông đường bộ-Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo-Thuật ngữ và định nghĩa;
TCVN 6957, Phương tiện giao thông đường bộ-cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, Xe máy hai bánh-Yêu cầu trong phê duyệt kiểu;
Quyết định công bố

Decision number

1536/QĐ-BKHCN , Ngày 13-06-2017
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Đăng kiểm Việt Nam