Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R9R7R9R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11674:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh – Xác định axit folic – Phương pháp vi sinh
Tên tiếng Anh

Title in English

Infant formula – Determination of folic acid – Microbiological method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp vi sinh để xác định axit folic (axit pteroylglutamic) trong thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng để xác định axit folic dạng tự do.
Các kết quả của phép thử liên phòng thử nghiệm được nêu trong Phụ lục A.
Quyết định công bố

Decision number

4277/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016