Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R8R3R4R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11494:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm chức năng – Xác định hàm lượng lycopen – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
Tên tiếng Anh

Title in English

Dietary supplements – Determination of lycopene – High– performance liquid chromatography method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

19
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):228,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao để xác định all– trans– lycopen và lycopen tổng số trong thực phẩm chức năng.
Giới hạn định lượng đối với all– trans– lycopen và các đồng phân cis trong thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nang tối thiểu 0,1 mg và lycopen dạng nguyên liệu phân tán trong nước hoặc trong dầu khi có mặt các carotenoid khác như β– caroten, α– caroten và xanthophyll lớn hơn 0,2 %.
Quyết định công bố

Decision number

4291/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016