Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R7R4R5R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11397:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong thực phẩm – Phát hiện E – coli O157:H7 – Phương pháp 8h
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of foods – Detection of E - coli O157:H7 – 8– hour method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện E. coli O157:H7 trong thực phẩm bằng phương pháp 8 h.
Phương pháp này đã được đánh giá liên phòng thử nghiệm về việc xác nhận giá trị sử dụng trên các sản phẩm từ thịt bò và rau diếp. Xem Phụ lục A về thông tin chi tiết của kết quả đánh giá liên phòng.
Quyết định công bố

Decision number

3174/QĐ-BKHCN , Ngày 26-10-2016