Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R8R0R7R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11041-3:2017
Năm ban hành 2017

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ
Tên tiếng Anh

Title in English

Organic agriculture - Part 3: Organic livestock
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

26
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):312,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với chăn nuôi hữu cơ.
Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 11041-1:2017.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11041-1:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1:Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi
TCVN 11041-2:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2:Trồng trọt hữu cơ
Quyết định công bố

Decision number

3883/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2017
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3/SC 1 - Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ