Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R7R7R2R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11041-10:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nông nghiệp hữu cơ – Phần 10: Rong biển hữu cơ
Tên tiếng Anh

Title in English

Organic agriculture – Part 10: Organic seaweed
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

Số trang

Page

10
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):120,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc khai thác tự nhiên và trồng rong biển theo phương thức hữu cơ; thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản rong biển hữu cơ.
Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng đối với các loài vi tảo.
Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 11041-1.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11041-1, Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1:Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản
Quyết định công bố

Decision number

317/QĐ-BKHCN , Ngày 07-03-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F14