Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R7R3R4R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10688:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quản lý cáp - Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp - 83
Tên tiếng Anh

Title in English

Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61537:2006
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

33.060.40 - Hệ thống phân phối theo cáp
Số trang

Page

83
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 332,000 VNĐ
Bản File (PDF):996,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và thử nghiệm đối với hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp được thiết kế cho việc đỡ và chứa cáp và có thể là thiết bị điện khác trong hệ thống lắp đặt điện và/hoặc viễn thông. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp có thể được dùng để phân chia hoặc bố trí cáp thành các nhóm.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống ống, hệ thống đường dẫn cáp và hệ thống ống dẫn cáp hoặc các bộ phận mang dòng bất kỳ.
Chú thích: Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp được thiết kế để dùng như cơ cấu đỡ cáp mà không phải là vỏ bọc.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7699-2-75:2011 (IEC 60068-2-75:1997), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-75:Các thử nghiệm – Thử nghiệm Eh:Thử nghiệm búa
TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000), Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 2-11:Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ – Phương pháp thử khả năng cháy của sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh TCVN 9900-11-2:2013 (IEC 60695-11-2:2003), Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-2:Ngọn lửa thử nghiệm – Ngọn lửa trộn trước 1 kW – Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn
IEC 60364-5-52:20011, Low-voltage electrical installations – Part 5-52:Selection and erection of electrical equipmentt – Wiring systems (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây)
ISO 1461:1999, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test methods (Vỏ mạ kẽm nóng trên vật lắp ghép bằng sắt và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử)
ISO 2178:1982, Non-magnetic coatings on magnetic substrates – Measurement of coating thickness – Magnetic method (Lớp mạ không từ tính trên giá từ-Phép đo chiều dày lớp phủ-Phương pháp từ tính)
ISO 2808:1997, Paints and varnishes – Determination of film thickness (Sơn và véc ni – Xác định chiều dày lớp phủ)
ISO 4046 (Tất cả các phần), Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary (Giấy, bìa, bột giấy và các thuật ngữ liên quan – Thuật ngữ)
ISO 9227:1990, Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt spray test (Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo-Thử nghiệm phun muối)
ISO 10289:1999, Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coating on metallic substrates – Rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests (Phương pháp thử nghiệm ăn mòn của lớp phủ kim loại và vô cơ khác trên nền kim loại – Tham số của mẫu thử và chế phẩm chịu thử nghiệm ăn mòn)
Quyết định công bố

Decision number

2096/QĐ-BKHCN , Ngày 19-08-2015