Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R3R0R9R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10578:2014
Năm ban hành 2014

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

An toàn sản phẩm tiêu dùng - Hướng dẫn người cung ứng
Tên tiếng Anh

Title in English

Consumer product safety – Guidelines for suppliers
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10377:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.120 - An toàn gia đình
Số trang

Page

19
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):228,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn thực tế cho người cung ứng về việc đánh giá và quản lý an toàn sản phẩm tiêu dùng, bao gồm các tài liệu có hiệu lực về việc đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro để đáp ứng các yêu cầu thích hợp.
Tiêu chuẩn này quy định cách thức:
- phân định, đánh giá, giảm hay loại trừ nguy hại;
- quản lý rủi ro bằng việc giảm rủi ro đến mức có thể chấp nhận;
- cung cấp cho người tiêu dùng cảnh báo về nguy hại hay hướng dẫn cần thiết để sử dụng an toàn hay hủy bỏ sản phẩm tiêu dùng.
Quyết định công bố

Decision number

3767/QĐ - BKHCN , Ngày 31-12-2014