Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R4R4R3R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10469-2:2014
Năm ban hành 2014

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ - Đo chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid điện - Phần 2: Hybrid điện nạp điện bằng nguồn điện bên ngoài
Tên tiếng Anh

Title in English

Hybrid-electric road vehicles - Exhaust emissions and fuel consumption measurements - Part 2: Externally chargeable vehicles
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 23274-2:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

35
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):420,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định qui trình thử trên băng thử động lực để xác định sự kết thúc của trạng thái xả hết lượng nạp điện (CD) và điện năng tiêu thụ trong quá trình xả hết lượng nạp điện.
Sự nhận biết việc kết thúc trạng thái xả hết lượng nạp điện (CD) là một bước quan trọng cho các quy trình xác định các chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu. Việc xác định lần cuối các chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu không bao gồm trong tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phương tiện giao thông đường bộ, sau đây gọi là các xe có các đặc tính sau:
– Các xe chạy điện hybrid (HEV) có lắp động cơ đốt trong (ICE) và hệ thống tính năng nạp lại được (RESS) trên xe dùng để đẩy xe bằng nguồn điện năng từ nguồn cố định bên ngoài;
– Một trạng thái CD, trong đó điện năng trong RESS từ nguồn cố định bên ngoài được tiêu thụ, theo sau là trạng thái CS (duy trì lượng nạp điện) trong đó năng lượng của nhiên liệu được tiêu thụ để duy trì điện năng của RESS;
– Chỉ có các ắc quy được sử dụng như RESS của xe;
– RESS không được nạp điện trong khi xe chạy trừ khi điện được nạp điện bởi phanh bằng năng lượng tái tạo và/hoặc bởi động cơ đốt trong (ICE).
CHÚ THÍCH 1: Các xe buýt chạy điện và các xe chạy bằng năng lượng mặt trời không được bao gồm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.
– Xe được phân loại là xe con hoặc xe tải nhẹ như đã quy định trong mỗi phụ lục về khu vực.
– Chỉ sử dụng các nhiên liệu lỏng (ví dụ như xăng và nhiên liệu điêzen).
CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp xe có lắp ICE sử dụng nhiên liệu khác [(ví dụ: khí tự nhiên nén (CNG), hy đro (H2)], có thể áp dụng tiêu chuẩn này, trừ phép đo tiêu thụ nhiên liệu, theo cách khác có thể áp dụng phương pháp đo cho các nhiên liệu này khi sử dụng nhiên liệu tương ứng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9053 (ISO 8713), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng.
TCVN 10469 (ISO 23274-1), Phương tiện giao thông đường bộ-Đo chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid điện-Phần 1:Hybrid điện không nạp điện bằng nguồn điện bên ngoài.
Quyết định công bố

Decision number

3711/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2014