Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R1R1R8R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10308:2014
Năm ban hành 2014

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Elastormeric bridge with steel plates without slinding plate in the highway bridge - Specifications and test methods
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

93.040 - Xây dựng cầu
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho chế tạo và nghiệm thu gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt dùng trong công trình cầu cấp lll và cấp lV trên đường bộ, có thể tham khảo áp dụng cho cầu đường sắt.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1765:1975, Thép cacbon-Kết cấu thông thường-Mác thép và yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4509:2006, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo
TCVN 4867:1989, Cao su lưu hóa-Xác định độ bám dính với kim loại-Phương pháp một tấm
TCVN 1595-1:2007, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định độ cứng ấn lõm-Phần 1:Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore)
TCVN 2229:2007, Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt
AASHTO M270M, Standard Specification for Structural Steel for Bridges (Tiêu chuẩn kỹ thuật thép kết cấu cầu)
ASTM A 240M, Standard Specification for Heat-Resisting Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Presure Vessels (Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thép tấm, thép lá và thép dải pha crôm chịu nhiệt và thép không gỉ cho các bình chịu áp suất)
ASTM D395-0 (2008), Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set (Phương pháp thử tiêu chuẩn đặc tính của cao su-Biến dạng nén dư)
ASTM A 709 M, Standard Specification for Structural Steel for Bridges (Tiêu chuẩn kỹ thuật thép kết cấu cầu)
ISO 1431-1:2012, Rubber, vulcanized or thermoplastic-Resistance to ozone cracking (Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Sức kháng nứt ozon).
Quyết định công bố

Decision number

1416/QĐ-BKHCN , Ngày 12-06-2014