Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R0R9R8R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10269:2014
Năm ban hành 2014

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gối cầu kiểu chậu - Phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Pot bearing - Test methods -
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

93.040 - Xây dựng cầu
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp, trình tự thử nghiệm xác định các chỉ tiêu thử nghiệm đối với gối cầu kiểu chậu thành phẩm.
1.2. Tiêu chuẩn này quy định trình tự thử nghiệm của bốn phương pháp thử nghiệm liên quan đến gối cầu kiểu chậu:
- Thử nghiệm nén thẳng đứng;
- Thử nghiệm góc xoay;
- Thử nghiệm hệ số ma sát;
- Thử nghiệm lực đẩy ngang.
1.3. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất, là căn cứ để kiểm soát chất lượng sản phẩm của khách hàng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 10268:2014, Gối cầu kiểu chậu-Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 257-1:2007, Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Rockwell.
ISO 7500-1:2004 Metallic materials-Verification of static uniaxial testing machines-Part 1:Tension/compression testing machines-Verification and calibration of the force measuring system (Vật liệu kim loại-Kiểm tra thiết bị thử nghiệm một trục tĩnh-Phần 1:Thiết bị thử nghiệm kéo/nén-Kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống đo lực).
Quyết định công bố

Decision number

611/QĐ-BKHCN , Ngày 02-04-2014