Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R1R5R4R7R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10236:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Năng lượng hạt nhân- Urani dioxit dạng viên - Xác định khối lượng riêng và độ xốp toàn phần bằng phương pháp thế chỗ thuỷ ngân
Tên tiếng Anh

Title in English

Uranium metal and uranium dioxide powder and pellets - Determination of nitrogen content - Method using ammonia-sensing electrode
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 9279:1992 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
Số trang

Page

10
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đề cập đến phương pháp xác định khối lượng riêng và độ xốp toàn phần của UO2 dạng viênthiêu kết. Phương pháp này có thể được áp dụng cho các chất khác, ví dụ như viên tươi (viên chưa thiêu kết), UO2-Pu02 và UO2-Gd203 dạng viên, và cũng có thể áp dụng cho các vật liệu đã được chiếu xạ trong các buồng nóng (hot cells). Các mảnh vỡ của một viên cũng có thể được thử. Khối lượng của mẫu thử không được nhỏ hơn 1 g.
Quyết định công bố

Decision number

4237/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2013