Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R7R6R2R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8251:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Solar water heaters - Technical requirements and testing methods
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.100 - Thiết bị đun nóng gia dụng, thương mại và công nghiệp
Số trang

Page

8
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời (sau đây gọi tắt là thiết bị), sử dụng các loại bộ thu khác nhau để gia nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Quyết định công bố

Decision number

3060/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2009
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

851/QĐ-BKHCN 15-04-2021