Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R7R9R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7226:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi ô tô con, ô tô tải nhẹ và rơ moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
Tên tiếng Anh

Title in English

Road vehicles - Pneumatic tyres for private (passenger) cars, light trucks and their trailers – Requirements and test methods in type approval
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.140 - Xe gắn máy, xe đạp và các bộ phận
Số trang

Page

37
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 200,000 VNĐ
Bản File (PDF):444,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử đối với lốp hơi mới (sau đây gọi tắt là lốp) của ô tô con, ô tô tải nhẹ (loại N1) và rơ moóc (loại O1 và O2) như được định nghĩa trong TCVN 8658:2010.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với lốp được thiết kế cho:
- Xe đời quá cũ (xe cổ).
- Xe đua.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8658:2010, Phương tiện giao thông đường bộ-Ký hiệu nhóm xe cơ giới.
ISO 4000-1:2015 Passenger car tyres and rims-Part 1:Tyres (metric series) (Lốp và vành ô tô con – Phần 1:Lốp (hệ mét))
Quyết định công bố

Decision number

4226/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018