Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R0R4R0R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7189:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số rađio - Giới hạn và phương pháp đo
Tên tiếng Anh

Title in English

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CISPR 22:1997
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

33.100 - Tương thích điện từ
Số trang

Page

57
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 228,000 VNĐ
Bản File (PDF):684,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là ITE) được định nghĩa trong 3.1.
Tiêu chuẩn này đưa ra qui trình đo mức tín hiệu giả phát ra từ ITE và qui định các giới hạn đối với dải tần số từ 9 kHz đến 400 GHz cho cả thiết bị cấp A và cấp B. Các phép đo mức tín hiệu tại các tần số không qui định giới hạn thì không cần thực hiện.
Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập các yêu cầu đồng nhất đối với mức nhiễu tần số rađiô của thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn, ấn định các giới hạn nhiễu, mô tả các phương pháp đo và tiêu chuẩn hoá các điều kiện làm việc cũng như thể hiện các kết quả.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
IEC 60083:1997, Ổ và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích chung tương tự được tiêu chuẩn hoá trong các nước thành viên của IEC
IEC 61000-4-6:1996, Tương thích điện từ (EMC). Phần 4:Kỹ thuật đo và thử nghiệm. Mục 6:Miễn nhiễm nhiễu dẫn, gây ra bởi trường tần số rađiô
TCVN 6988:2001 (CISPR 11), Thiết bị tần số rađiô dùng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học và y tế (ISM) Đặc tính nhiễu điện từ Giới hạn và phương pháp đo
TCVN 6989-1:2002 (CISPR 16-1), Qui định kỹ thuật đối với thiết bị và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 1:Thiết bị đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô
TCVN 6989-2:2001 (CISPR 16-2), Qui định kỹ thuật đối với thiết bị và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số rađiô. Phần 2:Phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm
ISO/IEC 11801:1995, Công nghệ thông tin Nối cáp chung trong nhà