Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R3R4R9R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6689:2000
Năm ban hành 2000

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quần áo bảo vệ - Yêu cầu chung
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective clothing - General requirement
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13688:1998
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.10 - Quần áo bảo hộ
Số trang

Page

16
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):192,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung và những khuyến cáo đối với ergonomic, lão hóa, cỡ số và ghi nhãn của quần áo bảo vệ. Tiêu chuẩn cũng đưa những thông tin do các nhà sản xuất cung cấp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 105, (tất cả các phần) Sản phẩm dệt-Xác định độ bền mầu.
ISO 3175:1995, Sản phẩm dệt-Đánh giá độ ổn định của giặt khô bằng máy.
ISO 3635, Cỡ số qui định của quần áo-Định nghĩa và phương pháp đo cơ thể.
ISO 3758, Sản phẩm dệt-Quy tắc sử dụng biểu tượng để bảo quản.
ISO 5077, Sản phẩm dệt-Phương pháp xác định sự thay đổi kích thước khi giặt và làm khô.
ISO 6330, Sản phẩm dệt-Quy trình giặt và làm khô theo phương pháp gia đình để thử nghiệm sản phẩm dệt.
Quyết định công bố

Decision number

2377/QĐ-BKHCN , Ngày 24-10-2008
Quyết định Huỷ bỏ

Cancellation number

2993/QĐ-BKHCN 22-11-2021