Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R3R7R5R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6577:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió – Thử và xác định thông số tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps – Testing and rating for performance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13253:2017 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
27.080 - Bơm nhiệt
Số trang

Page

100
Giá:

Price

400,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định thử nghiệm về tính năng, các điều kiện tiêu chuẩn và các phương pháp thử để xác định các thông số về năng suất và hiệu suất của máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị sau:
- Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió có ống gió và bơm nhiệt gió-gió có ống gió.
Tiêu chuẩn này được giới hạn cho:
- Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt dạng hai cụm và nguyên cụm loại gia dụng, thương mại và công nghiệp;
- Được sản xuất trong nhà máy, chạy bằng điện và sử dụng nén dạng cơ khí;
- Sử dụng các bộ phận có năng suất cố định, nhiều cấp và vô cấp;
- Hệ thống đa cụm sử dụng một hoặc nhiều hệ thống lạnh, với một cụm ngoài trời và một hoặc nhiều cụm trong nhà, được điều khiển bằng một bộ điều nhiệt/bộ điều khiển duy nhất.
Các yêu cầu của thử nghiệm và xác định thông số nêu trong tiêu chuẩn này là dựa trên việc sử dụng các cụm lắp ráp phù hợp nhau.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc xác định thông số và thử nghiệm của thiết bị sau:
a) Bơm nhiệt nguồn nước hoặc máy điều hòa không khí giải nhiệt nước;
b) Điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió hệ thống đa cụm (thử nghiệm thiết bị này theo TCVN 9981 (ISO 15042));
c) Thiết bị di động (không cửa sổ) có một ống gió thải dàn ngưng;
d) Các cụm lắp ráp riêng lẻ không cấu thành hệ thống lạnh hoàn chỉnh;
e) Thiết bị sử dụng chu trình làm lạnh hấp thụ;
f) Thiết bị không ống gió (thử nghiệm thiết bị này theo TCVN 6576 (ISO 5151));
g) Máy điều hòa không khí có ống gió và/hoặc bơm nhiệt có ống gió với năng suất danh định nhỏ hơn 8 kW và được thiết kế để hoạt động ở áp suất tĩnh bên ngoài nhỏ hơn 25 Pa, được điều khiển bằng một bộ điều nhiệt/bộ điều khiển duy nhất (tham chiếu theo TCVN 6576 (ISO 5151)).
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc xác định các hiệu suất theo mùa, chúng có thể được yêu cầu ở một số quốc gia vì biểu thị tốt hơn hiệu suất trong các điều kiện làm việc thực tế.
CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ “thiết bị” và “hệ thống” nghĩa là “máy điều hòa không khí” và/hoặc “bơm nhiệt”.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6576 (ISO 5151), Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và xác định thông số tính năng
TCVN 6739 (ISO 817), Môi chất lạnh – Ký hiệu và phân loại an toàn
TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3), Độ không đảm bảo đo – Phần 3:Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995).
Quyết định công bố

Decision number

3954/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 86